Promotic

Výběr barvy - konfigurační okno

Popis:
Okno palety barev slouží pro určení barvy v systému PROMOTIC (v editoru grafiky v konfigurátorech barev Pmg objektů).
Barva je zadána jako řetězec #rrggbb, viz RGB String, popis práce s barvou.

Okno palety barev může sestávat až ze tří možností zadání barvy:
1) Zadání z množiny přednastavených barev v části PROMOTIC barvy. Pokud některý Pmg objekt podporuje průhlednost, pak v této části lze vybrat barvu průhlednou (tlačítko s křížkem), výsledná odpovídající čast Pmg objektu se zprůhlední a barva je transparent.
2) Výběr z úplné palety barev OS Windows, a to v části Barvy systému Windows.
3) Výběr z přednastavených barev v části Uživatelem definované barvy. V této části lze nastavit až 14 uživatelem definovaných barev. Tyto barvy slouží při práci v editoru grafiky jako oblíbené barvy, které projektant může kdykoliv snadno vybrat a použít. Barvy jsou uložené v PRA souboru aplikace, takže pro každou aplikaci lze nastavit jinou skupinu uživatelských barev.
Konfigurátory:
PROMOTIC barvyPředdefinované barvy systému PROMOTIC
Barvy systému WindowsRuční nebo vizuální editace barvy
Barevné složky (Red,Green,Blue)Editace barvy pomocí zadání jednotlivých barevných složek R,G,B (červená, zelená, modrá)
RBarevná složka R (červená)
GBarevná složka G (zelená)
BBarevná složka B (modrá)
Uživatelem definované barvyVytvoření a uložení uživatelsky definované barvy
Nastavit uživatelskou barvuOtevře okno pro nastavení barvy
NáhledVizuální a textové (RGB String) informace o vybrané barvě.
Průhlednost (Alpha)Nastavení hodnoty průhlednosti (Alfa kanálu). Zadává sejako číslo v rozsahu od 0 do 1, kde 0 znamená zcela průhledné a 1 zcela neprůhledné.
© MICROSYS, spol. s r. o.