Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Základní ovládání editoru grafiky

Následující tabulky obsahují seznam všech dostupných akcí, které lze v editoru grafiky provádět:
 
Akce pro aktivní Pmg objekt: Myš Klávesa Menu
Vybrat / Zrušit výber levá-dolů, levá-dolů+Shift Space, Tab, Shift+Tab  
Editace objektu levá-dolů, levá-dvojklik myší E Editace aktivního Pmg objektu
     - pozice   L Aktivní Pmg objekt / Editace: Pozice
     - událostí   C Aktivní Pmg objekt / Editace: Události
     - proměnných objektu   V Aktivní Pmg objekt / Editace: Proměnné
     - parametrů objektu   P Aktivní Pmg objekt / Editace: Parametry Pmg objektu
Smazání objektu   Del Aktivní Pmg objekt / Odstranit
Skrytí objektu (jen dočasné zneviditelnění) *   H Aktivní Pmg objekt / Skrýt (jen dočasně zneviditelnit)
Zakázání objektu (i pro runtime) *   D
Kopie objektu levá-dolů+Ctrl šipky+Ctrl Aktivní Pmg objekt / Vytvořit kopii objektu
Změna pořadí objektu v paměti   O (písmeno O) Aktivní Pmg objekt / Změnit pořadí v paměti
Přesun objektu (změna pozice) levá-dolů+tažení myši ** šipky ***  
Zvětšení/zmenšení objektu (změna rozměrů) levá-dolů+tažení myši **    
     - pohybem levého horního rohu   Q+šipky ***  
     - pohybem pravého dolního rohu   W+šipky ***  
* - zviditelnění nebo povoleni pro runtime se provede dle tabulky Ostatní akce na konci stránky
** - přesun (zvětšení, zmenšení) pomocí myši probíhá po rastru, pokud je rastr zapnut
*** - přesun (zvětšení, zmenšení) pomocí šipek na klávesnici probíhá vždy po pixelech nezávisle na nastavení rastru
Space - je mezerník na klávesnici
šipky - rozumí se klávesy <-, ->, ... na klávesnici
 
Akce pro vybrané Pmg objekty: Myš Klávesa Menu
Vybrat více Pmg objektů levá-dolů+tažením vyznačit oblast+levá-nahoru    
Vybrat všechny Pmg objekty   Ctrl+A  
Přesun všech vybraných Pmg objektů levá-dolů+Shift ** Shift+šipky ***  
Kopie všech vybraných Pmg objektů levá-dolů+Shift+Ctrl Shift+Ctrl+šipky  
Smazání všech vybraných Pmg objektů   Shift+Del Vybrané Pmg objekty / Odstranit všechny vybrané objekty
Proporcionální zvětšení oblasti všech vybraných Pmg objektů:
     - pohybem levého horního rohu oblasti   Shift+Q+šipky ***  
     - pohybem pravého dolního rohu oblasti   Shift+W+šipky ***  
Kopírování pomocí schránky (Clipboardu):
     - Kopírovat   Ctrl+C  
     - Vyjmout   Ctrl+X  
     - Vložit   Ctrl+V  
** - přesun (zvětšení, zmenšení) pomocí myši probíhá po rastru, pokud je rastr zapnut
*** - přesun (zvětšení, zmenšení) pomocí šipek na klávesnici probíhá vždy po pixelech nezávisle na nastavení rastru
 
Ostatní akce: Myš Klávesa Menu
Vytvořit nový Pmg objekt levá-dvojklik myší na prázdné ploše N
nástrojová lišta: (Nový Pmg objekt)
Vytvořit nový složený objekt vložením vybraných do aktivního   T Vybrané Pmg objekty / Vložit vybrané objekty do aktivního objektu
Zviditelnění skrytých objektů     Zviditelnit skryté objekty
Povolení zakázaných objektů     Povolit v runtime módu zakázané objekty
Překreslení obrazu   F8  
Zapnutí/vypnutí editace složených objektů   G / F nástrojová lišta: (Editace složených objektů)
Vyhledání textu v Pmg objektech   Ctrl+F Najít text
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice