Update cookies preferences
Promotic

Společné vlastnosti vybranýchOPC položek - konfigurační okno

Popis:
Určuje společné vlastnosti vybraných OPC položek.
Toto konfigurační okno lze otevřít po výběru položek v okně "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru".
Konfigurátory:
Prefix (předpona) vkládaných názvůU všech vybraných položek se na začátek názvu položky přidá zvolený text.
Datový typVšechny přidávané proměnné budou po přidání stejného typu.
Pokud význam těchto položek neumožňuje mít stejný datový typ (např. Boolean), pak je vhodné vybrat datový typ Variant a tedy konkrétní datový typ získá proměnná až po příjmu hodnoty z OPC serveru. Samozřejmě však může projektant datový typ změnit u každé položky zvlášť po ukončení výběru.
OPC AccessPathPřístupová cesta k proměnné v OPC serveru. Hodnota obvykle může být prázdná.
Cestu lze zadat buď ručně nebo ji lze vybrat z výběrového okna, které lze otevřít tlačítkem vpravo od zadavatele. Výběrové okno však lze otevřít pouze pokud je OPC-DA server nainstalován a podporuje výběr.

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.