Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - metoda objektu PmaOpcClientGroup

Popis:
Metoda zpřístupňuje objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v záložce Data.
Syntaxe:
Object Item(Variant id)
Volání:
Čtení hodnoty:
val = oOpcData.Item(id).Value
Zápis hodnoty:
oOpcData.Item(id).Value = val
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
Poznámka:

Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Pokud proměnné neexistuje, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Generuje se přitom globální chyba INFO systému. Pro testování existence proměnné je proto lepší použít metodu ItemEx.

Tato metoda zpřístupňuje pouze proměnné (s příslušným datovým rozšířením), které jsou v tomto objektu přímo vytvořené (jeho vlastní). Ve skutečnosti se do tohoto objektu zaregistrují i jiné proměnné z objektů PmaData, které mají nakonfigurované příslušné datové rozšíření s cestou k tomuto objektu (cizí). Ke všem datovým rozšířením (vlastním i cizím) zaregistrovaným v tomto objektu se lze dostat metodou GetVarExtensions.

Viz také:
Příklad1:
Metoda Item vrací objekt typu PmVar. V tom případě má tento objekt důležité vlastnosti Value, TimeStamp a Quality, které lze zjistit například následovně:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val = oOpcData.Item(0).Value;
var tim = oOpcData.Item(0).TimeStamp;
var qual = oOpcData.Item(0).Quality;
Příklad2:
Některé OPC servery (pro Simatic, Schneider, Bernecker&Reiner ..) mohou přenášet v jedné datové položce vektor (Array) dat (často s omezením že všechny položky vektoru musí mít stejný datový typ). Pokud je nutno přijímat/zasílat i taková data, pak se musí u proměnné nastavit konfigurátor "Datový typ" na datový typ Variant (toto je zakázáno pro PmRtFree - Bezplatná runtime licence).

Příklad viz Přenos vektoru dat

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice