Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaOpcClientGroup (OPC klient data)

Popis:
Viz: PmaOpcClientGroup - Podrobný popis objektu
 
Objekt slouží k definici skupiny dat, které budou sdílené mezi OPC serverem a OPC klientem.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Objekt PmaOpcClientGroup lze založit jen v objektu PmaOpcClient. V objektu PmaOpcClient může být více objektů PmaOpcClientGroup.

Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
ActiveGroup Příznak zda je skupina dat aktivní
Count Počet proměnných v objektu
Deadband Necitlivost v procentech
GetVarExtensions Pole všech datových rozšíření zaregistrovaných do tohoto objektu
Item Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
ItemEx Přístup k proměnným typu PmVar tohoto objektu
Read Čtení zadaného bloku dat ve skupině z OPC serveru
Refresh Čtení všech hodnot skupiny dat z OPC serveru
Update Povolení/zákaz automatického obnovování dat
UpdateRate Minimální obnovovací rychlost v milisekundách
Write Zápis zadaného bloku dat ve skupině do OPC serveru
Události:
onDataReceive Vyvolá se po příjmu dat z OPC serveru
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Parametry Definice parametrů skupiny dat OPC klienta
Data Definice dat OPC skupiny
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu
ExtOpcClient Rozšíření o napojení na OPC DA server

Historie:
Pm8.03.00: nyní konfigurátor "Událost "onDataReceive"" lze nastavit na volbu "A = volat pro všechny zaregistrované proměnné (v tomto objektu i v jiných objektech PmaData)". Tak lze v události onDataReceive zachytávat změnu jakékoli proměnné.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmOpcClientData -> PmaOpcClientGroup
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice