Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaOpcClient (OPC klient)

Popis:
Objekt zajišťuje spojení aplikace PROMOTIC (jako OPC klient) s OPC serverem.
 
V objektu PmaOpcClient lze založit objekt PmaOpcClientGroup, ve kterém se definují požadovaná data. Objektů PmaOpcClientGroup může být v objektu PmaOpcClient více.

Tento objekt lze založit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Použití objektu PmaOpcClient vyžaduje zakoupení licence PmOpcClient. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

 
Objekt PmaOpcClient se umí napojit na OPC server. Popis standardu OPC viz Komunikace přes rozhraní OPC DA.

OPC server může být na stejném nebo jiném počítači jako aplikace PROMOTIC. Pokud je na jiném počítači (viz konfigurátor "Spustit na počítači"), pak je nutno nastavit správně síťovou službu DCOM. Viz: Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC server.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
OPC Definice parametrů OPC klienta
Související objekty:
PmaOpcClientGroup(OPC klient data) Definice skupiny dat, které budou sdílené mezi OPC serverem a OPC klientem

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmOpcClient -> PmaOpcClient
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice