Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ClassName - vlastnost objektu PmaObject

Popis:
Vrací název typu objektu
Syntaxe:
String ClassName
Volání:
s = oObject.ClassName
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ objektu" tohoto objektu.

Pro Pmg objekty je pro stejný účel určena vlastnost TypeName.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice