Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obsah - karta objektu PmaObject

Popis:
Karta slouží pro zobrazení a editaci obsahu Pma objektů a podobjektů v XML podobě.
Filtry pro zobrazení obsahu:
PodobjektyFiltr povoluje/zakazuje zobrazení podobjektů daného objektu (celé větve)
SkriptyFiltr povoluje/zakazuje zobrazení skriptů
VlastnostiFiltr povoluje/zakazuje zobrazení vlastností (hodnot)
ImplicitníFiltr povoluje/zakazuje zobrazení údajů, které se rovnají implicitní hodnotě daného údaje
Úplné XMLFiltr povoluje/zakazuje zobrazení úplné podoby XML z importu/exportu nebo jenom obsah tagu <Content>
Poznámka:
Obsah objektů lze také editovat. Při uložení změn v kartě "Obsah" budou automaticky načteny obsahy ostatních karet, aby obsahovaly případné změny způsobené v kartě "Obsah".

A naopak, při uložení změn ostatních karet bude znova načten obsah karty "Obsah", aby obsahovala případné změny způsobené ostatními kartami.

Při pokusu o uložení obsahu obsahující chybu v XML notaci se nezmění žádná hodnota v objektu a zápis selže jako celek.

V tagu <List> lze přejmenovat, mazat nebo vložit nové položky. Jde především o seznamy položek, které vytváří uživatel sám. Například viz karty PmaData.Data, PmaTrendGroup.Data, atd.

 
Obsah objektů v XML podobě je úzce spjatý s importem / exportem systému PROMOTIC. Popis struktury XML viz Obecný popis PROMOTIC XML souboru pro Import/Export.
 
Okno určené pro prohlížení a editaci obsahu objektů v XML podobě je shodné s oknem editoru skriptů. Má tedy stejné možnosti a stejné ovládání, viz: Základní ovládání editoru skriptů.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice