Promotic

Nová konfigurace sloupců - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro pro nastavení názvu a dalších parametrů nové konfigurace sloupců.
Toto konfigurační okno lze otevřít tlačítkem "" v konfiguračním okně "Konfigurace sloupců".
Konfigurátory:
Název konfiguraceNázev nové konfigurace sloupců.
Zkopírovat sloupce z konfiguraceVýběr již existující konfigurace sloupců, ze které bude do nové konfigurace zkopírován seznam sloupců tabulky proměnných. Pokud je vybrána systémová konfigurace $default, pak bude do nové konfigurace zkopírován výchozí seznam sloupců.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.