Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Active - vlastnost objektu PmEventItem

Popis:
Určuje, zda event je aktivní nebo neaktivní.
Syntaxe:
Boolean Active
Hodnoty:
true - čtení: event je aktivní, zápis: aktivace eventu
false - čtení: event je neaktivní, zápis: deaktivace eventu
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Při čtení hodnoty z vlastnosti se zjišťuje okamžitý stav eventu. Při zápisu hodnoty do vlastnosti se provede aktivace nebo deaktivace eventu. Zápis hodnoty true do vlastnosti je shodný s voláním metody Activate bez parametrů.
Viz také:
Příklad1:
Následující dva příklady ukazují stejnou činnost dvěma různými způsoby:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Teplota");
oEvItem.Active = value > 80;
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEv = pMe.Pm("/Event");
var oEvItem = oEv.Item("Teplota");
if (value > 80)
oEvItem.Activate();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice