Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Skupina - záložka objektu PmaAlarmGroup

Popis:
Základní parametry alarm skupiny.
Konfigurační položky:
Identifikátor skupinyJednoznačný identifikátor alarm skupiny v aplikaci.
Zobrazovaný název skupinyzobrazovaný název alarm skupiny. Používá se v prohlížečích, tiskových sestavách, atd. Název nemusí být zadán (může být prázdný řetězec) - tehdy se nebude název skupiny nikde zobrazovat. Smysl to má když je v aplikaci pouze jedna alarm skupina.
Oblast (area)Označení oblasti, do které alarm skupina patří (skupina nebo podskupina). Všechny alarm položky jednoho objektu PmaAlarmGroup patří do stejné oblasti. Jedná se o libovolný řetězec, umožňující uživatellům při prohlížení skupiny snadnější filtrování žádaných hodnot. Užitečný zejména, ukládá-li více objektů PmaAlarmGroup data do společného souboru (viz konfigurátor "Rodič povolen").
Rodič povolenPokud je zatrženo, pak lze nastavit rodičovskou skupinu v konfigurátoru "Rodič".
Rodičalarm položky (objekty PmAlarmItem) budou vznikat a ukládat se na disk v rodičovské skupině. V této rodičovské skupině budou také zobrazeny ve stavovém nebo historickém prohlížeči alarm skupiny. Filtrace v prohlížeči podle konfigurátoru "Oblast (area)" umožní zobrazit položky pouze určité alarm skupiny v rámci rodičovské skupiny.
Vzdálená skupina (klient)Pokud je zatrženo, pak skupina není určena ke generování alarm položek, ale slouží pouze pro vzdálené prohlížení jiné alarmní skupiny. Nad takovou skupinou selžou všechny operace, které by měly za následek zápis na disk.
Počet neaktivních, nekvitovaných alarmů (modrých)Pokud je nenulový, pak při aktivaci neaktivní, nekvitované položky (modrá) dojde k aktivaci položky (červená), ale současně zůstane zachována původní neaktivní, nekvitovaná položka (modrá), takže jsou vidět současně obě (červená a modrá). Po kvitaci neaktivní, nekvitované položky (modré), je tato položka automaticky odstraněna. Konfigurátor dovoluje nastavit maximální počet neaktivních, nekvitovaných položek (modrých) (kopií aktivní položky) pro každou alarm položku. Nula znamená, že žádný starší výskyt neaktivní, nekvitované alarm položky (modré) nevzniká, každá alarm položka se vyskytuje pouze jednou (žádné kopie).
Skrýt neaktivní kvitované (zelené)Umožňuje nastavit, zda zobrazovat neaktivní kvitované (zelené) alarmy. Neaktivní kvitované (zelené) alarmy lze rozdělit na 2 typy. Na nové neinicializované (ještě nevzniklé alarmy) a na alarmy, které už byly v minulosti aktivní a už zanikly.
0 = Zobrazit všechny - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy budou zobrazeny všechny, to znamená neaktivní kvitované (zelené) alarmy obou typů (tzn. nové ano, zaniklé ano).
1 = Skrýt všechny - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy nebudou zobrazeny vůbec (tzn. nové ne, zaniklé ne).
2 = Skrýt jen nové neinicializované - Neaktivní kvitované (zelené) alarmy typu nové neinicializované (ještě nevzniklé alarmy) nebudou zobrazeny. Neaktivní kvitované (zelené) alarmy, které už byly v minulosti aktivní a už zanikly, budou zobrazeny (tzn. nové ne, zaniklé ano). Viz konfigurátor "PmaAlarmGroup > Skupina > Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy)".
Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky)Pokud je zatrženo, pak bude alarm položka smazána se seznamu pokud se stane zároveň neaktivní a kvitovaná (viz stav neaktivní kvitovaný (zelený)). Má smysl pouze pro dynamicky vytvářené alarm položy. Stejná hodnota lze nastavit i v alarm položkách typu vzor, viz Smazat neaktivní kvitované (zelené).
Změnit neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ na NOVÉ neinicializované za [s] (-1=nikdy)Konfigurátor nastavuje/zakazuje časovou prodlevu v sekundách, po které budou neaktivní kvitované (zelené) ZANIKLÉ alarmy automaticky změneny na neaktivní kvitované (zelené) NOVÉ neinicializované alarmy. Hodnota -1 zakazuje automatickou změnu.
Zvuková signalizaceZpůsob zvukové indikace stavu alarm položek.
0 = bez zvuku
1 = zvuk přestane po kvitaci nebo deaktivaci
2 = zvuk přestane po kvitaci a deaktivaci
3 = zvuk přestane po kvitaci
Parametry zvukuParametry zde zadané může změnit každý objekt PmAlarmItem.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice