Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmfSepar

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: "Separátor (oddělovač) mezi konfigurátory"
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Subtype Typ (vzhled) separátoru
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
BodyHeightIni Počáteční výška těla
BodyHeightMode Způsob změny výšky těla
BodyWidthIni Počáteční šířka těla
BodyWidthMode Způsob změny šířky těla
Type Typ položky
Id Identifikátor položky
Title Zobrazovaný název položky
TitlePos Pozice zobrazovaného názvu položky
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit pomocí metody PmForm.CreateItem("separ", ..).
- Tento objekt je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.
 
Separátor má vzhled, který lze určit pomocí vlastnosti Subtype. Přednastavený je tvar vodorovné čáry a pokud je zadán i zobrazovaný název (v parametru sTitle), pak je tento text zobrazen uvnitř této čáry.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice