Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmfObject

Popis:
Objekt je předkem všech objektů představující položky formuláře PmForm. To znamená, že všechny tyto objekty mají kromě svých vlastností a metod také vlastnosti a metody tohoto objektu.
Vlastnosti a metody:
BodyHeightIni Počáteční výška těla
BodyHeightMode Způsob změny výšky těla
BodyWidthIni Počáteční šířka těla
BodyWidthMode Způsob změny šířky těla
Type Typ položky
Id Identifikátor položky
Title Zobrazovaný název položky
TitlePos Pozice zobrazovaného názvu položky
Objekty, které jsou odvozené z tohoto objektu:
PmfString Zadavatel textu
PmfInt Zadavatel celého čísla (Integer)
PmfFloat Zadavatel reálného čísla (Float)
PmfBool Zadavatel boolean hodnoty (Checkbox)
PmfEnum Výběr jeden z několika (Combobox)
PmfButton Tlačítko
PmfSepar Separátor (oddělovač) mezi konfigurátory
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice