Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Max - vlastnost objektu PmfInt

Popis:
Maximální hodnota.
Syntaxe:
Max As Long
Volání:
Nastavení vlastnosti při vytváření položky:
oInt = oForm.CreateItem("int", "Id", "Nadpis", "Min:0;Max:255;");
Zápis hodnoty:
oInt.Max = 255;
Čtení hodnoty:
nMax = oInt.Max;
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Při zadávání hodnoty ve formuláři se provádí test a není umožněno zadat větší hodnotu než toto maximum.

 
Pokud vlastnost není nastavena, pak vrací hodnotu Empty (pro VBScript) nebo null (pro JavaScript). Přiřazením této hodnoty lze také vlastnost dostat do stavu "nenastavena".
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice