Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmfInt

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: "Zadavatel celého čísla (Integer)"
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Value Hodnota položky formuláře
Min Minimální hodnota
Max Maximální hodnota
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
BodyHeightIni Počáteční výška těla
BodyHeightMode Způsob změny výšky těla
BodyWidthIni Počáteční šířka těla
BodyWidthMode Způsob změny šířky těla
Type Typ položky
Id Identifikátor položky
Title Zobrazovaný název položky
TitlePos Pozice zobrazovaného názvu položky
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit pomocí metody PmForm.CreateItem("int", ..).
- Tento objekt je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice