Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - vlastnost objektu PmfFloat

Popis:
Hodnota položky formuláře.
Syntaxe:
Value As Double
Volání:
Nastavení vlastnosti při vytváření položky:
oFloat = oForm.CreateItem("float", "Id", "Nadpis", "Value:2.6;");
Zápis hodnoty:
oFloat.Value = 2.6;
Čtení hodnoty:
nValue = oFloat.Value;
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.

 
Pokud je při otevírání okna nastaven údaj oExtra.onChange a pokud v konfigurátoru uživatel změní tuto hodnotu, pak je vyvolána uživatelská událost s příznakem oSystem.ChangeType = "value".
Viz také:
- Min
- Max
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice