Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Min - vlastnost objektu PmfFloat

Popis:
Minimální hodnota.
Syntaxe:
Min As Double
Volání:
Nastavení vlastnosti při vytváření položky:
oFloat = oForm.CreateItem("float", "Id", "Nadpis", "Min:-6.25;Max:3.14;");
Zápis hodnoty:
oFloat.Min = -6.25;
Čtení hodnoty:
nMin = oFloat.Min;
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Při zadávání hodnoty ve formuláři se provádí test a není umožněno zadat menší hodnotu než toto minimum.

 
Pokud vlastnost není nastavena, pak vrací hodnotu Empty (pro VBScript) nebo null (pro JavaScript). Přiřazením této hodnoty lze také vlastnost dostat do stavu "nenastavena".
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice