Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmfEnum

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: "Výběr jeden z několika (Combobox)"
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AddRow Přidání dalšího řádku do nabídky
DeleteRow Smazání obsahu nabídky
Value Hodnota položky formuláře
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
BodyHeightIni Počáteční výška těla
BodyHeightMode Způsob změny výšky těla
BodyWidthIni Počáteční šířka těla
BodyWidthMode Způsob změny šířky těla
Type Typ položky
Id Identifikátor položky
Title Zobrazovaný název položky
TitlePos Pozice zobrazovaného názvu položky
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit pomocí metody PmForm.CreateItem("enum", ..).
- Tento objekt je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.
 
Objekt PmfEnum slouží pro výběr jedné hodnoty z několika možných. Výběr probíhá tak že se kliknutím na konfigurátor rozevře nabídka řádků (ComboBox), kde v každém řádku je zobrazovaný text (parametr sName).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice