Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmfButton

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: "Tlačítko"
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Value Zobrazovaný text uvnitř tlačítka
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
BodyHeightIni Počáteční výška těla
BodyHeightMode Způsob změny výšky těla
BodyWidthIni Počáteční šířka těla
BodyWidthMode Způsob změny šířky těla
Type Typ položky
Id Identifikátor položky
Title Zobrazovaný název položky
TitlePos Pozice zobrazovaného názvu položky
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit pomocí metody PmForm.CreateItem("button", ..).
- Tento objekt je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.
 
Pokud je při otevírání okna nastaven údaj oExtra.onChange a pokud uživatel stlačí toto tlačítko, pak je vyvolána uživatelská událost s příznakem oSystem.ChangeType = "push".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice