Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Owner - vlastnost objektu PmVar

Popis:
Reference na vlastníka objektu PmVar ve stromu Pma objektů (objekt, ve kterém PmVar leží, např. objekt PmaData, PmaCommGroup, PmaTrendGroup atd.)
Syntaxe:
Owner As Object
Volání:
Set o = oVar.Owner
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice