Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddMenu - metoda objektu PmMenu

Popis:
Přidání jedné položky do menu.
Syntaxe:
AddMenu(sName As String, sText As String, [sOptions As String])
Volání:
pEvent.Menu.AddMenu sId, sText
Parametry:
sName(String) Identifikátor položky menu. Pomocí tohoto identifikátoru lze pak v události onMenuSelect zjistit, která položka menu byla vybrána.
sText(String) Zobrazovaný text položky menu. Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při volání metody).
sOptions[nepovinné] (String) Dodatečné parametry přidávané položky. Údaje jsou zde ve formátu PmNamedValues, například "type:checkedtext;enabled:0;".
"type:sss;" (nepovinné) - Určuje typ přidávané položky.
text (přednastaveno) - Přidávaná položka je text.
checkedtext - Přidávaná položka je text, současně označený jako vybraný (zatržítko vlevo od textu).
separator - Přidávaná položka je oddělovač, tzn. vytvoří se vodorovná čára. Parametr sText nemá význam.
"enabled:n;" (nepovinné) - Určuje, zda je přidávaná položka povolena nebo zakázana (1 = povoleno (přednastaveno), 0 = zakázáno).
Poznámka:
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Zatím však není funkční type:checktext;.
Příklad:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice