Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateItem - metoda objektu PmForm

Popis:
Vytvoří jednu položku formuláře.
Syntaxe:
CreateItem(sType As String, sId As String, sTitle As String, [sProps As String]) As Object
Volání:
oFormItem = oForm.CreateItem(sType, sId, sTitle, sProps)
Parametry:
sType(String) Typ položky. Podle tohoto typu se vytvoří příslušný objekt.

Tuto hodnotu lze později zjistit pomocí vlastnosti: PmFormItem.Type.

"string" - Vytvoří objekt PmFormItemString = Zadavatel textu
"int" - Vytvoří objekt PmFormItemInt = Zadavatel celého čísla (Integer)
"float" - Vytvoří objekt PmFormItemFloat = Zadavatel reálného čísla (Float)
"bool" - Vytvoří objekt PmFormItemBool = Zadavatel boolean hodnoty (Checkbox)
"enum" - Vytvoří objekt PmFormItemEnum = Výběr jeden z několika (Combobox)
"button" - Vytvoří objekt PmFormItemButton = Tlačítko
"separ" - Vytvoří objekt PmFormItemSepar = Separátor (oddělovač) mezi konfigurátory
sId(String) Identifikátor položky.

Identifikátor lze použít pro získání položky metodou GetItem nebo pro testování v události oExtra.onChange.

Pokud identifikátor není důležitý, lze zadat prázdný text ("").

Tuto hodnotu lze později zjistit pomocí vlastnosti: PmFormItem.Id.

sTitle(String) Zobrazovaný název položky.

Název se standardně zobrazuje vlevo od konfigurátoru. Pokud je potřeba, pak systém k tomuto názvu přidá znak "dvojtečka".

Tuto hodnotu lze později zjistit nebo změnit pomocí vlastnosti: PmFormItem.Title.

sProps[nepovinné] (String) Počáteční hodnoty vlastností vytvářeného objektu. Tvar tohoto parametru je "NázevVlastnosti:Hodnota;...".

Například při vytváření objektu PmFormItemInt lze zadat: "Min:0;Max:100;"

Poznámka:

Volat tuto metodu lze jen když okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.

Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice