Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Subtype - vlastnost objektu PmFormItemString

Popis:
Typ zadavatele textu.
Syntaxe:
Subtype As String
Volání:
Nastavení vlastnosti při vytváření položky:
oFormItem = oForm.CreateItem("string", "Id", "Nadpis", "Subtype:static;");
Zápis hodnoty:
oFormItem.Subtype = "static";
Čtení hodnoty:
sSubtype = oFormItem.Subtype;
Hodnoty:
simple (přednastaveno) - Jednoduchý standardní zadavatel textu na jeden řádek.
static - Nezadavatelný statický text. Slouží např. jako poznámka, popis, hlášení atd. Pro tento případ je často vhodné nastavit "TitlePos:no;".
password - Text bude zobrazován jako heslo, tzn. místo každého znaku se bude zobrazovat pouze znak * (hvězdička).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Zapisovat do této vlastnosti lze jen pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.

Viz také:
Příklad:
Vytvoření víceřádkové statické poznámky. Příklad pro jazyk JavaScript:
var oItem = oForm.CreateItem("string", "note1", "", "Subtype:static;TitlePos:no;Multiline:1;");
oItem.Value = "Poznámka 1\nPoznámka 2\nPoznámka 3"; //Znaky "\n" vytvářejí nové řádky.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice