Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetItem - metoda objektu PmArray

Popis:
Nastaví hodnotu v položce pole zadanou indexy i a j.
Syntaxe:
SetItem(vValue As Variant, i As Long, [j As Long])
Volání:
PmArray.SetItem(vValue, i [,j]);
Parametry:
vValue(Variant) Hodnota
i(Long) index pole
j[nepovinné] (Long) index pole

V případě 1-rozměrného pole se parametr neuvede nebo může mít hodnotu -1.

Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice