Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SaveToVbArray - metoda objektu PmArray

Popis:
Vrací kopii PmArray pole jako VBScript pole.
Syntaxe:
SaveToVbArray As Array
Volání:
var vbarray = PmArray.SaveToVbArray();
Poznámka:
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.

Pokud ve VBScript skriptech některá metoda vrací PmArray pole (např. metoda Pm.JsonParse), pak metoda SaveToVbArray umožňuje jeho převedení do podoby VBScript pole.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice