Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetSize - metoda objektu PmArray

Popis:
Vrací velikost pole v daném rozměru.
Syntaxe:
GetSize(iDim As Long) As Long
Volání:
var n = PmArray.GetSize(iDim);
Parametry:
iDim(Long)
1 - Vrací velikost pole rozměru: 1
2 - Vrací velikost pole rozměru: 2
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice