Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetItem - metoda objektu PmArray

Popis:
Vrací položku pole zadanou indexy i a j.
Syntaxe:
GetItem(i As Long, [j As Long]) As Variant
Volání:
var val = PmArray.GetItem(i [,j]);
Parametry:
i(Long) index pole
j[nepovinné] (Long) index pole

V případě 1-rozměrného pole se parametr neuvede nebo může mít hodnotu -1.

Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice