Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetDim - metoda objektu PmArray

Popis:
Vrací celé číslo reprezentující rozměr pole.
Syntaxe:
GetDim As Long
Volání:
var n = PmArray.GetDim();
Vrácená hodnota:
1 - jednorozměrné pole
2 - dvojrozměrné pole
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice