Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Array1 - metoda objektu PmArray

Popis:
Nastaví a naplní 1-rozměrné pole hodnotami.
Syntaxe:
Array1(arglist As Variant) As Array
Volání:
a = Array1(arglist)
Parametry:
arglist(Variant) Čárkami oddělený seznam hodnot, které jsou přiřazeny prvkům pole. Pokud nejsou uvedeny žádné parametry, pak je vytvořeno pole o nulové délce.
Vrácená hodnota:
Metoda vrací stejný objekt, nad kterým byla tato metoda volána. Je to jen pomůcka ať lze na jednom řádku vytvořit objekt PmArray a zároveň jej naplnit hodnotami - viz Příklad.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
Vytvoření 1-rozměrného pole z hodnot (10, 20, 30, 40)
a = Pm.CreatePmArray().Array1(10,20,30,40);
  nebo
a.Array1(10,20,30,40);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice