Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - vlastnost objektu Collection

Popis:
Vlastnost reprezentuje prvek kolekce určený parametrem index.
Syntaxe:
Item(index As Variant) As Variant
Volání:
Přístup k prvku kolekce:
x = oCollection.Item(index)
Parametry:
index(Variant) určení prvku kolekce buď jejím jménem (rozlišuje velká/malá písmena) nebo indexem (indexováno od 0).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. V závislosti na konkrétní kolekci může být prvkem hodnota nebo objekt.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice