Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - metoda objektu Collection

Popis:
Vlastnost představuje prvek kolekce určený parametrem index.
Syntaxe:
Item(index As Variant) As Object
Volání:
Přístup k prvku kolekce:
o = oCollection.Item(index)
Parametry:
index(Variant) určení prvku kolekce buď jejím jménem (rozlišuje velká/malá písmena) nebo indexem (indexováno od 0).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice