Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Collection - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt Collection
 

V systému PROMOTIC mohou být PROMOTIC objekty sami kolekcemi nebo mohou mít vlastnost, která kolekci představuje.

Například objekt PmData je kolekcí proměnných definovaných v záložce Data tohoto objektu.

Každý objekt, který je kolekcí, má, kromě svých vlastností a metod, vlastnosti a metody kolekce, pomocí kterých lze přistupovat k jednotlivým prvkům kolekce či zjišťovat jejich počet, atd.

Příklad1:
' Objekt PmData má v záložce Data definovánu proměnnou Teplota. V následujícím skriptu bude této proměnné zvýšena hodnota o 10.:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oData.Item("Teplota").Value = oData.Item("Teplota").Value + 10
Příklad2:
Objekt PmData má v záložce Data definovány tři proměnné s názvy first, second, third. V následujícím skriptu bude všem těmto proměnným zvýšena hodnota o 10.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim i
For i = 0 To oData.Count
  oData.Item(i).Value = oData.Item(i).Value + 10
Next
Navigace:
 
 
- Collection - Podrobný popis objektu
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice