Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtOpcClient

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o napojení na OPC DA server. Datová položka je klientem napojeným na OPC server.
 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.

Id={OpcClient;sPmaObject;sItemId;sAccessPath;nRecalcK;nRecalcQ;nRecalcD}

 
Toto datové rozšíření se samo automaticky zaregistruje do objektu PmaOpcClientGroup po spuštění aplikace. V záložce "PmaOpcClientGroup > Data" se proto požadovaná položka nemusí (a neměla by) zadávat! Pokud všechny položky pro objekt PmaOpcClientGroup budou typu "Datové rozšíření", pak záložka "PmaOpcClientGroup > Data" může zůstat zcela prázdná.
Vlastnosti a metody:
AccessPath Přístupová cesta k proměnné v OPC serveru
ClassName Název typu datového rozšíření
ItemId Textová adresa/identifikátor proměnné v OPC serveru.
TimeStamp Časová známka proměnné
Var Zpřístupnění objektu PmVar
Konfigurační okna:
ExtOpcClient Konfigurace datového rozšíření

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice