Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfigurace datového rozšíření: ExtOpcClient

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtOpcClient - Rozšíření o napojení na OPC DA server
Konfigurační položky:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. pro vlastnost Extension).

Přednastavená hodnota je "opcc".

Cílový objekt (PmaOpcClientGroup)Cesta k cílovému objektu příslušného typu, do kterého se má datová proměnná registrovat. Objekt lze vybrat také pomocí tlačítka vpravo.Tímto výběrem se určí OPC server, rychlost obnovování a další parametry definované v objektu PmaOpcClientGroup.

Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÁ cesta k Pma objektu (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

ItemIDTextová adresa/identifikátor proměnné v OPC serveru. Adresu lze zadat buď ručně nebo ji lze vybrat z okna "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru", které lze otevřít tlačítkem vpravo od zadavatele. Výběrové okno však lze otevřít pouze pokud je OPC server nainstalován a podporuje výběr.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ItemId.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

AccessPathPřístupová cesta k proměnné v OPC serveru. Hodnota často může být prázdná. Cestu lze zadat buď ručně nebo ji lze vybrat z výběrového okna, které lze otevřít tlačítkem vpravo od zadavatele. Výběrové okno však lze otevřít pouze pokud je OPC server nainstalován a podporuje výběr.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti AccessPath.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Přepočet hodnotyPokud je zatrženo, pak se bude přijatá i vyslaná hodnota přepočítávat podle vztahu PmValue = k/d * CommValue + q, kde PmValue je hodnota v systému PROMOTIC, CommValue je hodnota z komunikace, k,d,q jsou přepočítávací konstanty zadané v konfigurátoru.

Přepočet se aplikuje i při zasílání hodnoty. Provede se pak inverzní přepočet podle vztahu CommValue = d/k * (PmValue - q).

Upozornění: Při zasílání hodnoty s přepočtem logicky může dojít ke ztrátě přesnosti a tak zasílaná hodnota PmValue nemusí odpovídat následně přijaté hodnotě PmValue. Například při přepočtu PmValue = 1000 * CommValue a pokud CommValue je hodnota na 1B (Rozsah 0-255) pak při zaslání hodnoty PmValue=2008 se zašle hodnota CommValue=2. Pokud se pak následně přijme hodnota CommValue=2, pak bude PmValue=2000.

Poznámka:
Toto datové rozšíření se samo zaregistruje do objektu PmaOpcClientGroup po spuštění aplikace. V záložce "PmaOpcClientGroup > Data" se proto požadovaná položka nemusí (a neměla by) zadávat! Pokud všechny položky pro objekt PmaOpcClientGroup budou typu "Datové rozšíření", pak záložka "PmaOpcClientGroup > Data" může zůstat zcela prázdná.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice