Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zastaralé objekty, metody a vlastnosti

Zde uvedené objekty, metody a vlastnosti se považují za zastaralé. Jsou funkční ale je vhodné místo nich používat jejich novější náhrady.
 

Zastaralé metody a vlastnosti objektu Pm

- AlAckEnabled: (Boolean) Povolení/zákaz kvitace alarmů. Pokud se zapisuje do vlastnosti a jako parametr je zadán prázdný řetězec "", pak se ovlivní povolení kvitace pro všechny skupiny.

Tuto vlastnost lze nahradit nastavením oprávnění Acknowledge nebo nastavením parametru pEvent.Enabled v události PmaAlarmGroup.onUserItemAction.

- UserId: (String) Identifikátor právě přihlášeného lokálního uživatele. Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato vlastnost je nahrazena vlastností Pm.LoggedUser.Id.

- UserName: (String) Jméno právě přihlášeného lokálního uživatele. Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato vlastnost je nahrazena vlastností Pm.LoggedUser.Name.

- UserPriority: (Integer) Priorita právě přihlášeného lokálního uživatele. Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato vlastnost je nahrazena vlastností Pm.LoggedUser.Priority.

Zastaralé vlastnosti objektu PmgPane

- Type3D: (Byte) Typ okraje panelu.

Tato vlastnost je nahrazena ekvivalentní vlastností BorderType.

- Width3D: (Byte) Šířka okraje panelu.

Tato vlastnost je nahrazena ekvivalentní vlastností BorderWidth.


Historie:
Pm7.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice