Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Src - vlastnost objektu PmiWFrame

Popis:
Cesta ve stromu objektů k prohlížeči Promotic objektu, která má být zobrazená v tomto grafickém prvku.
Syntaxe:
Src As String
Volání:
sPath = oFrame.Src
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Prohlížeč" tohoto objektu.

Cesta může být zadána v absolutní i relativní podobě.

Pro změnu prohlížeče v tomto prvku je však lepší a obecnější použít metodu OpenView.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice