Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OpenView - metoda objektu PmiWFrame

Popis:
Metoda otevře prohlížeč jiného objektu v grafickém prvku PmiWFrame, nad kterým se metoda volá.
Syntaxe:
OpenView(sObjectPath As String, [sOptions As String], [sParams As String], [oExtra As PmMap])
Volání:
oFrame.OpenView sObjectPath, sOptions, sParams, oExtra
Parametry:
sObjectPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřena.

Podrobný popis viz sObjectPath.

sOptions[nepovinné] (String) Údaje předávané vlastnímu prohlížeči. Určují kde a jak má být prohlížeč zobrazen.

Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;modal:1;".

Podrobný popis viz sOptions.

Tento parametr se zatím nepoužívá. Je zde nutno zadat prázdný řetězec ("") nebo jej vůbec neuvést.

sParams[nepovinné] (String) Údaje předávané objektu, který bude zobrazován prohlížečem.

Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".

Podrobný popis viz sParams.

oExtra[nepovinné] (PmMap) Dodatečné údaje pro prohlížeč. Údaje se zde definují vytvářením vlastností v objektu typu PmMap (na rozdíl od předchozích parametrů sOptions a sParams kde se údaje zadávají textově) - lze tak předávat hodnoty obecnější než jen textové.

Podrobný popis viz oExtra.

Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
Otevře obraz "../Obraz2" v grafickém prvku PmiWFrame s hodnotou parametru nmb.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oFrame = pMe.Items("/Frame");
oFrame.OpenView("../Obraz2", "", "par:nmb=2;");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice