Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiWFrame

Popis:
V prvku lze zobrazit prohlížeč kteréhokoliv Promotic objektu (např. PmPanel, PmReport, PmAlarmEvent, PmWorkspace). Pokud je velikost vkládaného prohlížeče větší než velikost prvku, pak prvek zachová svojí velikost a doplní se scrollbary (posuvné lišty), umožňující zpřístupnit celý prohlížeč v prvku. Která prohlížeč bude zobrazena tímto grafickým prvkem, je určeno vlastností Src.

Vložená prohlížeč se chová jako skutečný grafický prvek a nelze ji samostaně otevřít, zavřít nebo přesouvat interaktivně pomoci myši, ale pouze změnou hodnot vlastností grafického prvku (skriptem, vazbou).

Tento prvek tedy umožní rozdělení obrazu (pracovní plochy) na jednotlivé části, tvořené jednotlivými prvky PmiWFrame, jejichž obsah může být proměnlivý. Lze tedy například vytvořit obraz, rozdělený verikálně na dvě stejně veliké části (dva prvky PmiWFrame) a v každé polovině zobrazit jiný prohlížeč (např. určité agregáty). To, který agregát je právě zobrazen v které polovině, se dá dynamicky měnit (skriptem).

Upozornění: U většiny Promotic objektů nelze mít v runtime módu prohlížeč otevřený současně vícekrát. Prohlížeč může být otevřen jenom v jediné instanci současně.

Tento prvek je Okenní prvek.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
OpenView Otevře prohlížeč jiného objektu v tomto grafickém prvku PmiWFrame
Src Cesta k prohlížeči Promotic objektu
Události:

nemá

Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Frame Vlastnosti prvku PmiWFrame.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice