Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiWFrame

Popis:
V prvku lze zobrazit prohlížečku kteréhokoliv Promotic objektu (např. PmPanel, PmReport, PmAlarmEvent, PmWorkspace). Pokud je velikost vkládané prohlížečky větší než velikost prvku, pak prvek zachová svojí velikost a doplní se scrollbary (posuvné lišty), umožňující zpřístupnit celou prohlížečku v prvku. Která prohlížečka bude zobrazena tímto grafickým prvkem, je určeno vlastností Src.

Vložená prohlížečka se chová jako skutečný grafický prvek a nelze ji samostaně otevřít, zavřít nebo přesouvat interaktivně pomoci myši, ale pouze změnou hodnot vlastností grafického prvku (skriptem, vazbou).

Tento prvek tedy umožní rozdělení obrazu (pracovní plochy) na jednotlivé části, tvořené jednotlivými prvky PmiWFrame, jejichž obsah může být proměnlivý. Lze tedy například vytvořit obraz, rozdělený verikálně na dvě stejně veliké části (dva prvky PmiWFrame) a v každé polovině zobrazit jinou prohlížečku (např. určité agregáty). To, který agregát je právě zobrazen v které polovině, se dá dynamicky měnit (skriptem).

Upozornění: U většiny Promotic objektů nelze mít v runtime módu prohlížečku otevřenou současně vícekrát. Prohlížečka může být otevřena jenom v jediné instanci současně.

Tento prvek je Okenní prvek.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem
Vlastnosti a metody:
OpenView Otevře prohlížečku jiného objektu v tomto grafickém prvku PmiWFrame
Src Cesta k prohlížečce Promotic objektu
Události:

nemá

Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Frame Vlastnosti prvku PmiWFrame.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice