Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Frame - záložka prvku PmiWFrame

Popis:
Vlastnosti prvku PmiWFrame.
Konfigurační položky:
ProhlížečCesta ve stromu objektů k prohlížeči objektu (např. PmPanel, PmReport ..), který má být zobrazen v tomto grafickém prvku. Viz Otevření prohlížeče objektu.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Výchozí hodnota sParamsÚdaje předávané objektu, který bude zobrazován prohlížečem.

Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".

Podrobný popis viz sParams.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

 
Jedná se o statické výchozí nastavení údajů. Údaje lze také definovat dynamicky až při vlastním otevírání prohlížeče, viz parametr sParams v metodě OpenView. V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.
ObrysTyp obrysu prvku:
Žádný - Žádný obrys
3D - Třírozměrný obrys prvku
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice