Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SelectedText - vlastnost objektu PmiWCombo

Popis:
Vybraný viditelný text.
Syntaxe:
SelectedText As String
Volání:
s = oCombo.SelectedText
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota výběru" tohoto objektu.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)

Příklad:
Viz metoda AddOption.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice