Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SelectedIndex - vlastnost objektu PmiWCombo

Popis:
Index vybraného textu
Syntaxe:
SelectedIndex As Integer
Volání:
n = oCombo.SelectedIndex
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota výběru" tohoto objektu.

Pokud není vybrána žádná položka, pak je vrácena hodnota -1.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
Příklad:
Viz metoda AddOption.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice