Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Options - metoda objektu PmiWCombo

Popis:
Čtení viditelných textů, skrytých hodnot nebo celých voleb ze seznamu dle zadaného indexu.
Syntaxe:
Options(nIndex As Integer, nType As Integer) As String
Volání:
string = oCombo.Options(nIndex, nType)
Parametry:
nIndex(Integer) Index volby v seznamu (indexováno od 0).
nType(Integer) vyčítat se bude:
0 - viditelný text volby
1 - skrytá hodnota volby
2 - celá volba
Poznámka:
Volba je ve tvaru val=text, kde val představuje skrytou hodnotu volby (identifikátor), text představuje vlastní zobrazený text volby. Vlastnost vrací skutečně zobrazený text (případný Makro výraz $.text je již vyhodnocen).
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad:
Viz metoda AddOption.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice