Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddOption - metoda objektu PmiWCombo

Popis:
Přidání volby do seznamu (skryté hodnoty a viditelný text). Pokud není nastaven konfigurátor Setřídění, pak je text přidán konec seznamu, v jiném případě je text vložen na odpovídající místo.
Syntaxe:
AddOption(sOption As String)
Volání:
oCombo.AddOption sOption
Parametry:
sOption(String) přidávaná volba ve tvaru val=text, kde val představuje skrytou hodnotu volby (identifikátor), text představuje vlastní zobrazený text volby a který může být i ve formě Makro výraz $.text.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Pro Web však není funkční Makro výraz $.text v parametru (na Webu nejsou lokalizované texty přímo dostupné). Řešením je ve skriptu použít #pragma variable x = Macro("makro výraz").
Příklad:
Příklad modifikuje seznam. Nejprve seznam vyprázdní, poté přidá tři řádky a pak vybere (indexem) třetí řádek. Následně se zjistí vybraný text, s ním spojenou skrytou hodnotu a index. Pak se zjistí text, který je na 2. řádku a počet řádků v seznamu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sSelText, sSelValue, nSelIndex, sText, nCount;
var oCombo = pMe.Items("/WCombo");

oCombo.RemoveOptions;
oCombo.AddOption("val1=First");
oCombo.AddOption("val2=Second");
oCombo.AddOption("val3=Third");
sSelText = oCombo.SelectedText;
sSelValue = oCombo.SelectedValue;
nSelIndex = oCombo.SelectedIndex;
sText = oCombo.Options(1);
nCount = oCombo.OptionsCount;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice