Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddOption - metoda objektu PmiWCombo

Popis:
Přidání volby do seznamu (skryté hodnoty a viditelný text). Když není nastaven konfigurátor Setřídění, pak je text přidán konec seznamu, jinak je text vložen na odpovídající místo.
Syntaxe:
AddOption(sOption As String)
Volání:
oCombo.AddOption sOption
Parametry:
sOption(String) přidávaná volba ve tvaru val=text, kde val představuje skrytou hodnotu volby (identifikátor), text představuje vlastní zobrazený text volby a který může být i ve formě Makro výraz $.text.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Pro Web však není funkční Makro výraz $.text v parametru (na Webu nejsou lokalizované texty přímo dostupné). Řešením je ve skriptu použít #pragma variable x = Macro("makro výraz").
Příklad:
Příklad modifikuje seznam. Nejprve seznam vyprázdní, poté přidá tři řádky a pak vybere (indexově) třetí řádek. Následně se zjistí vybraný text, s ním spojenou skrytou hodnotu a index. Pak se zjistí text, který je na 2. řádku a počet řádků v seznamu.
oCombo.AddOption "val1=First"
oCombo.AddOption "val2=Second"
oCombo.AddOption "val3=Third"
oCombo.SelectedIndex = 2
sSelText = oCombo.SelectedText
sSelValue = oCombo.SelectedValue
nSelIndex = oCombo.SelectedIndex
sText = oCombo.Options(1)
nCount = oCombo.OptionsCount
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice