Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataEditing - událost objektu PmiWCombo

Popis:
Událost je vyvolána při změně vybírané hodnoty, například při listování v seznamu nebo při zadávání nových znaků.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Událost je vyvolána vícekrát v průběhu vybírání hodnoty.

Pro zachycení konce potvrzeného výběru viz událost onDataEditAccept.

Pro zachycení zrušení výběru viz událost onDataEditCancel.

 
Tato událost se vyvolá pouze pokud konfigurátor Ovládání povoleno je zatržen.
 
Tato událost zatím není funkční pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice