Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataEditCancel - událost objektu PmiWCombo

Popis:
Událost je vyvolána po stisknutí klávesy Esc s požadavkem pro navrácení původní hodnoty před začátkem editace. Viz konfigurátor "Atributy".
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Pro zachycení konce potvrzeného výběru viz událost onDataEditAccept.
 
Tato událost se vyvolá pouze pokud konfigurátor Ovládání povoleno je zatržen.
 
Tato událost zatím není funkční pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice