Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Combo - záložka prvku PmiWCombo

Popis:
Vlastnosti prvku PmiWCombo. Navíc má další konfigurátory v záložce Atributy.
Konfigurační položky:
Barva textuBarva textu prvku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ColorText.

Barva pozadíBarva pozadí prvku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.

PísmoPísmo textu.
Hodnotou výběru jeTyp zapisované informace do datové vazby konfigurátoru "Hodnota výběru".
Text - Vybraný viditelný text.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti SelectedText.

Index - Index vybraného řádku v nabídce (0=první řádek v nabídce).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti SelectedIndex.

Value - Neviditelná hodnota spojená s vybraným viditelným textem. Pokud je v konfigurátoru Volby řetězec value=text, pak ComboBox vrací odpovídající řetězec před znakem =, tzn. value.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti SelectedValue.

Hodnota výběruVybraná hodnota.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti SelectedText, SelectedIndex nebo SelectedValue (podle nastavení konfigurátoru Hodnotou výběru je).

Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.

TypZpůsob zobrazení a práce s ComboBoxem v běžící aplikaci. Lze měnit pouze pokud konfigurátor Hodnotou výběru je je nastaven na Text, v jiném případě je vždy nastaveno na "Pouze výběr".
Jednoduchý - ComboBox zobrazí seznam. Lze zadávat libovolné hodnoty. Zastaralá volba, v nových prvcích je nepřístupná.
Výběr a editace - ComboBox skryje seznam, který je pak možno otevírat myší nebo klávesami Alt+Down. Lze zadávat libovolné hodnoty. Tato volba zatím není funkční pro Web obrazy.
Pouze výběr (přednastaveno) - ComboBox skryje seznam, který je pak možno otevírat myší nebo klávesami Alt+Down. Lze zadávat pouze hodnoty ze seznamu.
VolbyPředdefinovaný seznam voleb. Číst texty voleb ze seznamu lze metodou Options, modifikovat seznam lze metodami AddOption a RemoveOptions.

Každá volba je na samostaném řádku v následující syntaxi: value=text, kde value představuje skrytou hodnotu volby (identifikátor), text představuje vlastní zobrazený text volby.

Příklad zadání pro 2 volby:

t1=Otevření ventilu
t2=Zavření ventilu
 
Zobrazovaný text může být zadán i ve formě Makro výraz $.text (vhodné například pro různé jazykové verze). Stejný příklad by pak mohl vypadat takto:
t1=$.text('app','ValveOpen')
t2=$.text('app','ValveClose')
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice