Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Atributy - záložka prvku PmiWCombo

Popis:
Atributy prvku PmiWCombo. Navíc má další konfigurátory v záložce Combo.
Konfigurační položky:
SetříděníPokud je zatrženo, pak texty v seznamu budou vždy setřízené.

Tento konfigurátor není funkční pro Web obrazy.

Svislý scrollbarPokud je zatrženo, pak bude vložen do prvku svislý scrollbar.
Velká písmenaPokud je zatrženo, pak pak jsou vkládána pouze velká písmena (malá jsou převedena na velká)
Malá písmenaPokud je zatrženo, pak pak jsou vkládána pouze malá písmena (velká jsou převedena na malá)
Vrátit původní dato na klávesu EscPokud je zatrženo, pak při vkládání nové hodnoty v běžící aplikaci (přepisování jiné), bude po stisknutí klávesy Esc obnovena hodnota přepisovaná (editace se neukončí).
Zapsat dato na klávesu EnterPokud je zatrženo, pak při vkládání nové hodnoty v běžící aplikaci (přepisování jiné) bude po stisknutí klávesy Enter zapsána vkládaná hodnota do datové vazby konfigurátoru Hodnota výběru (pokud je datová vazba definována)
Zapsat dato při ztrátě fokusuPokud je zatrženo, pak při vkládání nové hodnoty v běžící aplikaci (přepisování jiné), je zapsána vkládaná hodnota i po ztrátě fokusu grafického prvku (např. po označení jiného).
Zapsat dato při výběru z nabídkyPokud je zatrženo, pak je nová hodnota zapsána již při výběru z nabídky.
Přechod na další prvek na klávesu EnterPokud je zatrženo, pak po stisknutí klávesy Enter v běžící aplikaci bude fokus přesunut na další grafický prvek v pořadí.
Před odesláním data vyžádat potvrzeníPokud je zatrženo, pak pak při ukončení editace se zobrazí okno pro potvrzení (ještě před samotným zápisem hodnoty do prvku).
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice