Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Animate - záložka prvku PmiWAnimate

Popis:
Vlastnosti videa.
Konfigurační položky:
SouborCesta k video souboru (*.avi,*.mpg,...), který bude tímto prvkem přehráván.

Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Typ přehráváníZpůsob přehrávání multimediálního souboru.
Jednoduché - Přehrávání pomocí jednoduchého přehrávače OS Windows. Omezení tohoto typu přehrávání jsou popsána v popise prvku PmiWAnimate.

Tento konfigurátor není funkční pro Web obrazy.

Multimediální - Přehrávání pomocí multimediálních funkcí. Pokud jsou soubory s videem komprimovány, pak pro přehrávání je nutno mít instalován odpovídající dekodér. Omezení tohoto typu přehrávání jsou popsána v popise prvku PmiWAnimate.
Směr přehráváníUrčuje, zda video přehrávat po spuštění do runtime a jak přehrávat
-1 = Opakovaně dozadu - Po spuštění do runtime se video přehrává opakovaně od konce do začátku. U některých video souborů (komprimovaných) tato volba není možná, protože ji nepodporuje příslušný dekodér. Tato volba je možná pouze pokud "Typ přehrávání = Jednoduché".

Tento konfigurátor není funkční pro Web obrazy.

0 = Nepřehrávát - Po spuštění do runtime se video nepřehrává.
1 = Opakovaně vpřed - Po spuštění do runtime se video přehrává opakovaně od začátku do konce.
Barva pozadíNastavení barvy pozadí prvku (výběrem z palety barev). Barva pozadí se bude zobrazovat pouze pokud umožňuje-li to samotná animace.

Tento konfigurátor není funkční pro Web obrazy.

ObrysTyp obrysu prvku:
Žádný - Žádný obrys
Jednoduchá čára - Jednoduchý obrys prvku
Statický - Jednoduchý 3D obrys prvku
3D - Třírozměrný obrys prvku
Modální - Modální obrys prvku
Atributy videaObecné informace týkající se souboru s videem (*.avi,*.mpg,...).
- šířka a výška zobrazení animace
- délka animace (v počtech obrázků a v sekundách)
- informace o audio a videostopách

Pokud soubor nelze tímto prvkem přehrát, pak se objeví text NEZOBRAZITELNÉ.

Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice