Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - vlastnost objektu PmiText

Popis:
Zobrazovaná hodnota.
Syntaxe:
Value As Variant
Volání:
value = oText.Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Text" tohoto objektu.

Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.

Datový typ vlastnosti je určen konfigurátorem Datový typ zadávané hodnoty a může být String, Double nebo Long.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice