Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Multiline - vlastnost objektu PmiText

Popis:
Povolení/zákaz zobrazení textu na více než jeden řádek.
Syntaxe:
Multiline As Boolean
Volání:
oText.Multiline = true
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Text je víceřádkový" tohoto objektu.

Tato vlastnost není funkční pro Web obrazy

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice