Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiText (Text s pozadím, bez pozadí)

Popis:
Grafický prvek je určen pro zobrazení a editaci textových řetězců a numerických hodnot.

Obsah prvku lze spojit datovou vazbou v konfigurátotu Text. Potom grafický prvek zobrazuje aktuální hodnotu jakékoliv proměnné v systému PROMOTIC, či hodnotu obecného výrazu.

Pro zobrazování a zároveň pro zadávání hodnoty lze použít podobný prvek PmiWEdit (zadávání hodnoty na místě v prvku).

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiPanel.
Vlastnosti a metody:
ColorText Barva textu
FontId Identifikátor písma
Multiline Povolení/zákaz zobrazení textu na více než jeden řádek
Value Zobrazovaná hodnota
Události:
onDataEditAccept Vyvolá se po ukončení editace hodnoty prvku
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Panel Nastavení podkladové plochy editovaného grafického prvku
Text Vlastnosti textu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice